برچسب: CMC Certificate

  • تجربيات يک کارگاه: CMC مي‌شويم!؟

    آبان پارسال دو کارگاه آموزشي مشاوره‌ي مديريت به‌فاصله‌ي کمي برگزار شد که من هم در موردشان اين‌جا نوشتم. آن‌جا نوشته بودم که جمع‌بندي من مفيدتر بودن کارگاه آموزشي CMC (گواهي‌نامه‌ي رسمي مشاوره‌ي مديريت شوراي بين‌المللي انجمن‌هاي مشاوران مديريت) است. قصد داشتم در اين کارگاه شرکت کنم که هم‌زماني آن با روز يکي از کلاس‌هاي من […]

  • 6 ويژگي يک مشاور مديريت خوب

    داشتم مستندات استاندارد مشاوره‌ي مديريت CMC را ورق مي‌زدم؛ رسيدم به اسلايدي که 6 ويژگي يک مشاوره‌ي مديريت خوب را ذکر کرده بود: صداقت: هميشه اول‌ نيازها و خواسته‌هاي مشتري. هوش‌مندي: براي دنبال کردن دقيق موقعيت‌ها و طراحي راه‌حل‌هاي مناسب. توانايي برقراري ارتباط: گوش دادن به همان خوبي حرف زدن. ذهن جستجوگر: هر مسئله‌اي بايد يک راه‌حل […]

  • کارگاه‌هاي آموزشي مشاوره‌ي مديريت

    خوش‌حال‌ام که بالاخره در اين کشور ما يک عده دارند احساس مي‌کنند کار مشاوره‌ي مديريت يک کار جدي و بسيار حرفه‌اي است و نيازمند داشتن دانش‌ها و مهارت‌هاي خاص خودش.  در آذر ماه ام‌سال دو کارگاه آموزشي در زمينه‌ي مشاوره‌ي مديريت برگزار مي‌شود: کارگاه آموزشی بین المللی متدولوژی، فرآیند، معماری و ابزارهای مشاوره مدیریت براساس […]