برچسب: Geek and Poke

  • گيک اند پوک ـ نابغه‌ي کميک‌هاي آي‌تي

    طنز و کاريکاتور، خيلي وقت‌ها به‌ترين زبان براي بيان موضوعاتي هستند که اگر جدي گفته شوند؛ نه تنها تأثيري ندارند، بلکه ممکن است جنجال و دعوا و دل‌خوري پيش بيايد. طنز چون اساس‌اش بر تلنگر زدن بر آدم‌ها در عين جدي نبودن است، به‌ترين سلاح براي مبارزه با کژي‌ها و زشتي‌ها در هر حوزه‌اي زندگي بشر […]