دوره آموزشي راهبري و مديريت فاوا


شرکت حاسب سيستم به زودي اولين دوره‌ آموزشي جامع راهبري و مديريت فاوا را مبتني بر استانداردهاي COBIT ، ITIL و ISO 20000 برگزار مي نمايد. جزييات دوره اين‌جا.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.