5 واژه


پنج واژه براي به خاطر سپردن تا ابد؟ ـ خدا، عشق، آگاهي، پاكي و گذشت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.