نداشتن!


کسي به آلاچيقم آمد

گفت چه داري که چنين آرامي و آسوده؟

گفتم: نداشتن!

هيوا مسيح


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.