گزاره‌ها (13)


اين برعهده‌ي ما است که مبارزه کنيم، پايداري کنيم، تاب بياوريم و ـ اگر بتوانيم ـ باقي بمانيم.

ويليام فاکنر


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.