نيايش (5)


خدايا دل بستن را خودمان خوب بلديم؛ دل کندن را به ما بياموز!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.