از دوزخ من تا بهشت تو


هر چند غير از عشق

ديگر به چيزيمْ اعتقادي نيست؛

اما بهشتي هم اگر باشد

حتما همان فرداي بي‌اندوهگينِ توست

مفهومِ دوزخ نيز

شايد همين امروزِ بي‌لبخندِ من باشد

که در او جاي شادي نيست.

با اين همه

گويا ميان اين دو هم

چندان تضادي نيست؛

زيرا:

تا دست‌هاي‌ام را ميان دست‌هاي خويش مي‌گيري

حس مي‌کنم از دوزخِ من، تا بهشت تو

راه‌ِ زيادي نيست …

سهيل محمودي


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.