گزاره‌ها (17)


آدم‌هاي غم‌گين، خودخواه، بدجنس و بي انصافند و کم‌تر از ديوانه‌ها قادر به تفهيم و تفاهم يک‌ديگرند. غم، هيچ‌گاه بشر را متحد نمي‌سازد؛ بشر را به نفاق وا مي‌دارد. و اگر به خيال کسي مي‌رسد که اتحاد بشر با تعميم اندوه و غم امکان‌پذير است؛ اشتباه مي‌کند. در دنياي مردمان غم‌گين نسبت به مردمان خوش و راضي، ستم‌ها و جورهاي بيش‌تري روي مي‌دهد.

آنتوان چخوف


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.