نيايش (14)


خدايا! حسابي هواي من را داشته باش تا نکند حتي براي يک لحظه، سياهي ترديد جاي نورِ ايمانِ به تو را در دل من بگيرد …


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.