مقاله‌ي هفته (4): تحليل شکاف چيست؟


تحليل شکاف يا تحليل فاصله (Gap Analysis) بخش لاينفک يک پروژه‌ي مشاوره است. همان‌طور که بارها گفته‌ام مشاوره چيزي نيست جز طي يک فرايند حل مسئله. و وقتي که مسئله حل شد بايد دو نوع تغيير در سيستم مورد نظر ايجاد شود:

  1. تغيير چيزهايي که سيستم را دچار مشکل مي‌کنند (با افزايش هزينه، کاهش کارايي و اثربخشي و …)؛
  2. ايجاد چيزهاي جديدي که براي پشتيباني از نيازهاي جديد سيستم يا پشتيباني به‌تر از نيازهاي قبلي لازم‌اند.

بنابراين در گام آخر، قبل از اجرا نيازمند اين هستيم که بدانيم چه ميزان تغيير در کجاي سيستم و با چه برنامه‌اي (برنامه‌ي زماني، بودجه‌اي و احتمالا کيفيت) بايد ايجاد شود. اين‌جاست که از ابزار تحليل شکاف استفاده مي‌شود تا ابعاد تغيير و ميزان تغيير مورد نياز در سيستم مشخص شوند.

توضيحاتي بيش‌تر در اين زمينه را در مقاله‌ي اين هفته (دانلود از این‌جا) بخوانيد که البته بيش‌تر متمرکز است بر تحليل شکاف در به‌بود فرايندهاي کسب و کار (BPI.) اما يادتان باشد تحليل شکاف در هر پروژه‌ي مشاوره يا هر جايي که با حل مسئله مواجهيم معنادار است.

بعدا مفصل‌تر به اين موضوع خواهيم پرداخت.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.