گزاره‌ها (53)


اگر فرصت دوباره‌اي براي زندگي به من بدهند، همان اشتباهات قبلي‌ام را مرتکب خواهم شد؛ البته اين بار زودتر!

بانک‌هد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.