گزاره‌ها (63)


اگر همه‌ي وقت خودت را صرف سعي کردن بکني، پس کاري به جز سعي کردن انجام نداده‌اي. بنابراين کاري را که بايد، انجام بده و خودت را خلاص کن!

چارلز بوکوفسکي


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.