آرزوي جستجو …


تو همه درين تکاپو

که حضورِ زندگي نيست

به غيرِ آرزوها

و به راهِ آرزوها،

همه عمر،

جستجوها!

استاد محمد رضا شفيعي کدکني

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.