از بوق اشغال!!! (1)


چند سال پيش که روزنامه‌ي جام جم تازه درآمده بود، صفحه‌اي داشت با عنوان بوق اشغال که مصاحبه‌ با نويسندگان و هنرمندان و ديگر قشرهاي فرهيخته‌ي جامعه بود. بعدها اين مصاحبه‌هاي جالب در قالب کتابي هم با همين نام چاپ شد. از اين کتاب کلي يادداشت دارم که متأسفانه ننوشته‌ام کدام‌شان متعلق به مصاحبه با کيست و کتاب‌اش را هم متأسفانه‌تر انفاق کردم به کس ديگري! هر از چند گاهي بخشي از اين يادداشت‌ها را اين‌جا مي‌نويسم. اين هم اولي‌هاي‌اش:

ـ آخرين بار کي از خودتان بدتان آمد؟ وقتي از ديگري بدم آمد!

ـ پيغام‌تان براي انسان‌هاي هزاره‌ي سوم؟ زندگي را ادامه دهيد.

ـ تصميم‌تان در لحظه‌هاي نااميدي: تصميم نگرفتن …

,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.