درس‌هایی از فوتبال برای کسب و کار (۲1)


سؤال: چه معیارهایی سبب پیشرفت مجید جلالی در حیطه مربیگری شده است؟

**مجید جلالی: سه شاخصه برای من اهمیت داشته و دارد که این شاخص ها عبارتند از: 1- تحمل و حل ابهامات؛ 2- تولیدات فنی؛ 3- پشتکار و ممارست.” (اين‌جا)

براي پيش‌رفت حرفه‌اي بايد:

  1. صبر و شکيبايي داشته باشيد و بر مشکلات غلبه کنيد.
  2. خودتان را از نظر فني و مهارتي هم‌واره به روز نگه‌داريد و توسعه دهيد.
  3. پشتکار و ثبات داشته باشيد.

اين سه شاخص، به‌ويژه بايد مورد توجه جوانان تازه‌کار قرار بگيرند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.