مشاهده‌گر (6)


روايت‌تان را براي‌ام بنويسيد.


7 پاسخ به “مشاهده‌گر (6)”

  1. جابجا شدن در زندگی مترادف تغییر است (مشخصه موجود زنده)، باید بدانیم چه چیزی بدست می آوریم نه اینکه چه از دست میدهیم.آنموقع است که احساس میکنیم موفق شدیم

  2. اگر باور داری که مسیر درست را می پیمایی یک خط سیر باریک هم برایت کافی است! چشمانت تنها به هدفت باشد و نه به تردیدهایت

  3. موفقیت در زندگی نیازمند حفظ یک تعادل ناممکن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.