شعارهاي تبليغاتي شرکت‌هاي غيرفناوري ـ بخش اول


در پستي که چند وقت پيش داشتم، شعارهاي تبليغاتي شرکت‌هاي معروف فناوري را مرور کرديم. اين پست اختصاص دارد به بخشي از شعارهاي شرکت‌هاي معروف غيرفناوري!

فقط کاش ياد بگيريم از اين شعارها براي به‌تر کردن خودمان و زندگي‌ شغلي و شخصي‌مان بهره بگيريم. شعار هوندا بسيار بسيار جالب است و بي‌ارتباط هم نيست با زندگي کردن رؤياها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.