راه، راه است!


تنفس درخت بوي تاريکي‌ست
اما نبايد از غبارِ پا در هوايِ ظلمت بترسيم.
راه، راه است
اشتباه نکنيد!
هر کسي که خيره به سر شاخه‌اي شد
نه به دسته‌ي تبر مي‌انديشد
نه به هيزم زمستاني.
زندگي
چيزِ ديگري‌ست،
البته اگر بگذارند از دوست داشتن خويش نترسيم!

سيد علي صالحي


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.