گزاره‌ها (۱11)


کسي که به‌تر شدن را متوقف کند، خوب بودن را هم تعطيل کرده است!

اوليور کرامول


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.