پا به‌پاي آرزوها …


من تا بوده‌ام

هرگز براي خود زندگي نکرده‌ام

من براي مردم خود

آرزوهاي روشني داشته‌ام:

خرسنديِ خانه

گفت‌وگوي اميد

دعاي داشتن

دلالت به سادگي،

و چيزهايي ساده‌تر

از قبيل همين هواي خوش …!

سيد علي صالحي


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.