چند خطاي تصميم‌گيري


در دنياي امروز اولين و مهم‌ترين وظيفه‌ي هر مدير تصميم‌گيري است. مدير مجبور است هر روز از ميان گزينه‌هاي بسياري که با آن‌ها روبرو است و با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي پيش روي خود، تصميم بهينه را بگيرد. تصميم‌گيري يک انتخاب است و اين انتخاب معمولا بايد در زمان کوتاهي انجام شود. بنابراين تصميم‌گيري هميشه در معرض خطا قرار دارد. آشنايي با اشتباهات احتمالي که مي‌تواند در مسير تصميم‌گيري رخ بدهند؛ مي‌توانند به مديران در تصميم‌گيري به‌تر ياري برساند. تحقيقات تعدادي خطاي عمومي يا نقاط قابل توجه در فرايند تصميم‌گيري را روشن کرده‌اند؛ از جمله موارد زير:

  • عجله کردن: با سرعت در تصميم‌گيري خود را گيج نکنيد. تصميمي که پيش از دسترسي به حقايق يا در نظر گرفتن آن‌ها اتخاذ شود.
  • ديدگاه تنگ‌نظرانه: اغلب به توجه به بررسي يک مسئله اشتباهي منجر مي‌شود؛ زيرا مسئله اصلي مورد پيش‌قضاوت قرار گرفته يا توسط يک چارچوب تحليلي نامرتبط بررسي و توسط آن محدود شده است.
  • اطمينان بيش از حد: به خود تصميم و يا عمومي‌تر از آن در فهم به دست آمده مسئله و حقايق.
  • قانون سرانگشتي: تکيه کردن بر چارچوب‌ها يا ميان‌برهاي نامناسب براي گرفتن تصميمات مهم به جاي انجام تحليل‌هاي کافي در مورد موضوع مورد نظر.
  • فيلتر کردن: ناديده گرفتن يافته‌هاي ناخوشايند و يا يافته‌هايي که نظريه‌هاي پذيرفته شده يا تصميمات گرفته شده توسط شما را پشتيباني نمي‌کنند.
  • کلک زدن: کمبود چارچوب‌هاي تحليلي و در نتيجه تلاش براي مديريت تعداد زيادي متغير يا اطلاعات در مغز خودتان!

باز هم در مورد تصميم‌گيري و خطاهاي آن خواهم نوشت.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.