رؤياي بي‌تعبير …


سرمشق‌هاي‌ت را نوشتم خط به خط اينك
اي عشق از من دفتري تكثير خواهد شد؟

گفتي” «در اين ره پير بايد شد» شدم حالا
از آن همه رؤيا يكي تعبير خواهد شد؟

محمد علي بهمني 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.