گزاره‌ها (129)


نيازمند آنيم که ياد بگيريم جهت حرکت‌مان را با ستاره‌ها تنظيم کنيم؛ نه با نور هر کشتي در حال گذر از کنارمان.

عمر برادلي


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.