4 قانون براي توفان فكري موفق‌تر


توفان فكري (Brainstorming) سال‌هاست كه يكي از روش‌هاي محبوب ايده‌سازي و تصميم‌گيري و خلاقيت جمعي است. اين در حالي است كه بسياري از مطالعات نشان داده‌اند كه اين روش چندان براي خلافيت جمعي روش اثربخشي نيست. در واقع خلاقيت آدم‌ها وقتي دور از ديگران باشند، بيش‌تر شكوفا مي‌شود. با اين حال با 4 قانون ساده‌ي زير مي‌توان هم‌چنان از اين روش به‌خوبي بهره برد:

1- براي جلسات توفان فكري قوانيني تعيين كنيد و آن‌ها را هم به‌دقت اجرا كنيد.

2- به شركت‌كنندگان زمان مشخصي را براي فكر كردن و ايده‌سازي و خلاقيت بدهيد.

3- مشاركت و اظهارنظر همه‌ي شركت‌كنندگان را در جلسه اجباري كنيد.

4- اين قانون را بگذاريد كه براي مخالفت با هر ايده، بايد حتمن گزينه‌ي ديگري را ارائه كرد.

منبع


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.