برچسب: مارک تواين

 • گزاره‌ها (84)

  من از کساني نيستم که در هنگام ابراز عقيده، خودشان را به واقعيت‌ها محدود مي‌کنند! مارک تواين

 • گزاره‌ها (49)

  يکي از مهم‌ترين فرق‌هاي يک گربه و يک دروغ اين است که جناب گربه فقط 9 تا جان دارد! مارک تواين

 • گزاره‌ها (45)

  به‌تر است دهان‌تان را ببنديد و احمق به نظر برسيد، تا اين‌که بازش کنيد و همه‌ي ترديدها را از بين ببريد! مارک تواين

 • گزاره‌ها (36)

  اگر راست‌اش را بگويي، مجبور نمي‌شوي چيزي را به ياد بياوري! مارک تواين

 • گزاره‌‌ها (26)

  از کساني که آرزوهاي‌تان را تحقير مي‌کنند، دوري کنيد. افراد حقير معمولا کارشان همين است. اما انسان‌هاي واقعا بزرگ اين حس را در شما به‌وجود مي‌آورند که خود شما هم مي‌توانيد مثل آن‌ها بزرگ باشيد … مارک تواين